Goodyear

110 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en büyük lastik üreticilerinden olan Goodyear, bir dünya markası olmanın sorumluluğuyla, Türkiye'de de yol güvenliğinin gelişimine dönük çalışmaları desteklemeyi en önemli sosyal sorumluluğu olarak görüyor. Goodyear'a Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında hayata geçirilen Trafikte Gençlik Hareketi için proje yönetim hizmeti veriyoruz.

Trafikte Gençlik Hareketi, liseli gençlerde trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalığı geliştirmeyi amaçlıyor. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen projeyle, 2 yıl içinde 20 bin öğrenciye, 40 bin veliye, 1000 servis şoförüne doğrudan erişildi. Proje uygulamalarından Trafik Olimpiyatları isimli yarışmada liseli gençler tarafından geliştirilen kampanyalardaysa, çok daha fazla sayıda kişiye ulaşılmıştır. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız

Nestlé

Dünyanın önde gelen gıda markalarından biri olan Nestlé’ye Beslenebilirim projesi kapsamında proje yönetimi hizmeti veriyoruz. Beslenebilirim, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Nestlé Türkiye işbirliğinde, yeterli ve dengeli beslenme bilincine ve becerilerine sahip bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak ve beslenmeyle ilişkili hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi.

Beslenebilirim, Nestlé'nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde uygulanan ve çocukların beslenmenin ve fiziksel aktivitenin sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğunu anlamalarını sağlama amacı güden Healthy Kids isimli küresel programının bir parçası. Nestlé, Healthy Kids programını dünya genelinde 68 ülkede yürütüyor. Üniversite, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla işbirliği içinde yürütülen programlar, tüm dünyada 7 milyona yakın çocuğa ulaşıyor.

Beslenebilirim, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Konya, Ordu ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde toplam 50 okulda uygulandı. Proje uygulamalarına yaklaşık 9 bin üçüncü sınıf öğrencisi ve 231 öğretmen katıldı. 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde devam eden uygulamalarla da eklendiğinde, toplam 13 ilde 17 bin üçüncü sınıf öğrencisine, 34 bin veliye ve 460 öğretmene ulaşıldı. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.


Trafik Güvenliği Platformu

Birleşmiş Milletler’in 2020’ye kadar karayollarında görülen ölümlerin %50 oranında azaltılması hedefiyle hayata geçirdiği Yol Güvenliğinde Eylem On Yılı doğrultusunda, ülkemizde bu hedefe ulaşmak için yapılan çalışmalarda eşgüdüm sağlanması ve iş birliklerinin teşvik edilmesi amacıyla kurulan Trafik Güvenliği Platformu’na, iletişim, içerik ve organizasyon konularında destek veriyoruz. Platform hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

TÜVTÜRK

Türkiye’de periyodik araç muayenesi konusunda ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK’e Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında proje yönetim hizmeti veriyoruz.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının koordinasyonunda, trafik güvenliği alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, TÜVTÜRK'ün desteğiyle hayata geçirilen Trafikte Sorumluluk Hareketi, 4 Mayıs 2010'da uygulanmaya başladı.

Proje, trafik güvenliği konusunda kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretebilmenin, konuyla ilgili paydaş kuruluşların katılımıyla mümkün olabileceği gerçeği temel alınarak yürütülüyor. Trafikte Sorumluluk Hareketi, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Yol Güvenliğinde Eylem On Yılı doğrultusunda yayınlanan Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı içinde de yer alan önemli bir toplumsal proje. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Alt Projeler

Trafikte Sorumluluk Hareketi'nin çatısı altında farklı hedef gruplara yönelik ve devam eden iki alt proje bulunuyor:

Can Dostları Hareketi: Proje, trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda ilkokul 4. sınıf öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile okul servis sürücülerinin farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında ilkokul 4. sınıf öğretmenlerine eğitici eğitimi verilmektedir. Bu eğitimi alan öğretmenler de kendi okullarındaki diğer 4. sınıf öğretmenlerini eğitmektedir. Seçilen okullardaki tüm 4. sınıf öğretmenleri özel olarak geliştirilen içerikleri kullanarak öğrencilere ve velilerine trafik güvenliği ve bireysel sorumluluk konulu eğitim vermektedir.

Veli eğitimi okuldaki veli toplantılarıyla gerçekleştirilirken, öğrencilere yönelik eğitimler yıl boyunca sürmektedir. 2010 yılından beri uygulanan projeyle, 300’e yakın okulda 3.700 öğretmene, 115.000 öğrenciye, 230.000 veliye ve 7.000 okul servis sürücüsüne ulaşılmıştır. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Trafikte Gençlik Hareketi: Goodyear Lastikleri ve TÜVTÜRK’ün desteğiyle, Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında ortaöğretim 12. sınıf öğrencileri, öğretmenler, servis sürücüleri ve velilerde trafik güvenliği ve bireysel sorumluluk konularında farkındalığı geliştirmek amaçlanmaktadır.

Trafik ve İlk Yardım dersi öğretmenlerinin eğitici eğitimi almasının ardından, öğrencilere, velilere ve servis sürücülerine yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Öğrencilere yönelik eğitimlerde özel olarak geliştirilen 10 etkinlikte örnek olay incelemesi yapılmaktadır. 12. sınıf öğrencilerinin ilgi ve dikkatini çekmeyi başaran bu etkinlikler verimli bir şekilde işlenmektedir.

2012-2013 eğitim öğretim yılında başlayan projeyle, 2 yılda 20 bin öğrenciye, 40 bin veliye, 1000 servis sürücüsüne doğrudan ulaşılmıştır.

Projenin önemli bileşenlerinden biri olan Trafik Olimpiyatları isimli yarışmada ise, öğrenciler trafik güvenliği konusu kampanyalar geliştirerek uygulamaktadır. Gençler, Trafik Olimpiyatları sayesinde bir yandan yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatı bulurken, diğer yandan okul dışı etkinliklerle kendilerini geliştirmektedir. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Tamamlanan Projeler

Trafikte Sorumluluk Hareketi'nin çatısı altında uygulanan ve tamamlanan iki proje olmuştur.

Sorumlu Vatandaş Hareketi: Proje, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları arasında imzalanan iş birliği protokolü ile 2010, 2011 ve 2013 yıllarında uygulanmıştır.

Proje kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerine ve usta öğreticilerine trafik güvenliği ve bireysel sorumluluk konulu eğitici eğitimi verilmiştir. Katılımcılar, proje için özel olarak geliştirilen ve kendilerine temin edilen materyal ve eğitim içerikleriyle, Halk Eğitimi Merkezi’ndeki kursiyerlerine trafik güvenliği ve bireysel sorumluluk konularında eğitim vermiştir. Seminere katılan ve kursiyer eğitimi seti verilen öğretmenler, her yeni kursiyer grubuna aynı eğitimi vermiştir.

3 yıl boyunca, Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van olmak üzere 27 farklı ilde uygulanan proje kapsamında 183.727 kişiye ulaşılmıştır. Proje hedeflerine ulaşıldığı ve protokolün süresi dolduğu için, proje uygulamaları tamamlanmıştır.

Güvenli Taşıt Hareketi: TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve TŞOF arasında kurulan iş birliği ile 2010’da hayata geçirilen Güvenli Taşıt Hareketi kapsamında, ticari araç şoförlerine yönelik eğitimler ve saha etkinlikleri düzenlenmiştir.

Saha etkinliklerinde alkol gözlüğü, emniyet kemeri simülatörü, segway, psiko-teknik uygulaması, bilgi yarışması, gezici araç muayene istasyonu, bilgilendirici materyal dağıtımı gibi etkinliklerle vatandaşların trafik güvenliği konusunda farkındalığını geliştirmek amaçlanmıştır.

Ticari araç sürücülerine yönelik olarak TŞOF ile iş birliğinde 2010 ve 2011 yıllarında düzenlenen eğitimlerdeyse taşıt güvenliği başta olmak üzere bireysel sorumluluk, trafik güvenliği, stresle baş etme yolları konularına değinilmiştir.

2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında, GTH kapsamında Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat olmak üzere 36 farklı ilde düzenlenen etkinliklerde 260.000 kişiye ulaşılmıştır. Proje için belirlenen hedeflere ulaşıldığından, proje uygulamalarına devam edilmemektedir.

Vodafone

Eylül 2012'den beri Vodafone Türkiye ve Türkiye Vodafone Vakfı'na kurumsal sosyal sorumluluk alanında stratejik danışmanlık, proje yönetimi, içerik oluşturma ve sürdürülebilirlik iletişimi hizmetleri veriyoruz.

MICHELIN

Michelin hareket özgürlüğü, güvenlik, etkinlik ve sürüş keyfini sürekli artırmayı ilke edinmiş, karayolu hareketliliğinin gelişimine sürdürülebilir katkıda bulunmak misyonuyla yola çıkan bir markadır. Bilinirliğini, 1936 yılından beri Türkiye pazarındaki varlığına ve ürünlerinin kalitesine borçlu olan Michelin, 1996 yılından bu yana da Türkiye ofisi ile, Türkiye pazarında otomobil, kamyonet, ağır vasıta, tarım, iş makinası ve forklift lastikleri dağıtımı yapmaktadır . Trafik güvenliği konusunda toplumsal kalkınma sağlanması amacıyla dünya çapında kurumsal sosyal sorumluk uygulamaları yürüten Michelin, Türkiye’de de İyi Dersler Şoför Amca projesiyle toplum için değer üretiyor. Benchmark olarak, İyi Dersler Şoför için proje yönetim hizmeti sunuyoruz.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Michelin Lastikleri ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında hayata geçirilen İyi Dersler Şoför Amca projesiyle, taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerine trafik güvenliği, ilk yardım, iletişim ve ilgili mevzuat konularında eğitimler veriliyor. Proje kapsamında okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik çeşitli iletişim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.